SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

181 anslutna kyrkor, 27 437 ljudklipp från 3 664 talare

Undervisning av Seth Olofsson, 4 ljudklipp

Ljud Myrbackakyrkan   måndag 20 november 2023

Lydnadens väg med den Helige Ande

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   söndag 13 augusti 2023

Hela Kristi kropp

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   söndag 23 april 2023

God frukt

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   söndag 19 februari 2023

"Vår vandringen med Jesus är en färskvara"

Lyssna nu