SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

178 anslutna kyrkor, 25 321 ljudklipp från 3 424 talare

Undervisning från Myrbackakyrkan, 51 ljudklipp

Myrbackakyrkan är en kristen församling knuten till Evangeliska frikyrkan. Församligen finns i Dala-Järna i Dalarna. Lyssna till Myrbackakyrkans predikningar. 

https://www.myrbackakyrkan.se/

Ljud Myrbackakyrkan   söndag 27 november 2022

2022-11-27 Adventspredikan

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   söndag 20 november 2022

2022-11-20 "Gör dig beredd på förändring"

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   lördag 19 november 2022

2022-11-19 "Låt mig se Din härlighet"

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   lördag 19 november 2022

2022-11-19 Kort appell

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   söndag 13 november 2022

2022-10-30 Besatt av det synliga

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   fredag 11 november 2022

2022-10-08 Skapelsens tillbedjan av skaparen

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   torsdag 10 november 2022

2022-09-18 Besvikelse

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   tisdag 8 november 2022

2022-05-14 Israel

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   tisdag 8 november 2022

2022-02-12 Försoning och förlåtelse 1

Lyssna nu

Ljud Myrbackakyrkan   tisdag 8 november 2022

2022-02-13 Försoning och förlåtelse 2

Lyssna nu