SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

183 anslutna kyrkor, 28 542 ljudklipp från 3 775 talare

Ljud Elimförsamlingen Askeby/Örtomta   lördag 4 maj 2024

Efesierbrevet kap 1 del 1 Fadern beslutar

Lyssna nu

Ljud Marieborgskyrkans Församling   måndag 29 april 2024

Att växa i tro

Lyssna nu

Ljud Marieborgskyrkans Församling   måndag 29 april 2024

Att växa i tro

Lyssna nu

Ljud Marieborgskyrkans Församling   måndag 29 april 2024

Att växa i tro

Lyssna nu

Ljud Hjortensbergskyrkan   söndag 28 april 2024

Efesierbrevet - Del 4 - Kapitel 3

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 28 april 2024

De som är med oss är fler än de som är med dem

Lyssna nu

Ljud Sala Pingst   söndag 28 april 2024

Väckelsetider/besökelsetider del 3/3

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 28 april 2024

Min Frid ger jag er

Lyssna nu

Ljud Församlingen Mötesplatsen   söndag 28 april 2024

Att vara sedd av Gud i tid och otid

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Sollentuna   söndag 28 april 2024

Exodus: Medlare mellan Gud och människor

Lyssna nu