SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

180 anslutna kyrkor, 26 429 ljudklipp från 3 532 talare

Undervisning från Johannebergs församling, 782 ljudklipp

Johannebergs församling är en församling inom Svenska kyrkan i Göteborg och består av de två kyrkorna Buråskyrkan och Johannebergskyrkan.

http://www.svenskakyrkan.se/johanneberg/

Ljud Johannebergs församling   söndag 4 juni 2023 kl 10:00

Heliga trefaldighets dag - Buråskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 21 maj 2023

Söndagen före pingst - Buråskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 14 maj 2023

Bönsöndagen - Johannebergskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 14 maj 2023

Bönsöndagen- Buråskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 7 maj 2023

Femte söndagen i påsktiden, Att växa i tro - Johannebergskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 30 april 2023

Fjärde söndagen i påsktiden - Buråskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 30 april 2023

Fjärde söndagen i påsktiden -Johannebergskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 23 april 2023 kl 10:00

Tredje söndagen i påsktiden - Buråskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 9 april 2023

Påskdagen - Johannebergskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 9 april 2023

Påskdagen - Buråskyrkan

Lyssna nu