SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

174 anslutna kyrkor, 23 137 ljudklipp från 3 209 talare

Ljud Roseniuskyrkan   lördag 16 juli 2005

Vandra inför mig - Inledningspredikan - ELM Syds sommarmöte 2005

Lyssna nu

Ljud Roseniuskyrkan   torsdag 7 april 2005

Den gode herden - om kristet ledarskap - Henrik Perret - Rseniuskyrkan

Lyssna nu

Ljud Roseniuskyrkan   söndag 9 januari 2005

Israels oförtjänta räddning - NSM:s halvårsmöte Hjärsåslilla missionshus

Lyssna nu

Ljud    söndag 18 juli 2004

De ska ösa med fröjd ur frälsningens källor - Fredrik Carlsson

Lyssna nu

Talare:  Utgivare:

Ljud Roseniuskyrkan   söndag 18 juli 2004

De ska ösa med fröjd ur frälsningens källor - Fredrik Carlsson - KUS konferens, Lerberget

Lyssna nu

Ljud Roseniuskyrkan   söndag 18 juli 2004

Och det blev stor glädje i staden - Rune Imberg - KUS konferens Lerberget

Lyssna nu

Ljud Roseniuskyrkan   söndag 18 juli 2004

Då blir det glädje i himlen - Johan Candelin - Martyrernas röst - KUS konferens Lerberget

Lyssna nu

Ljud Roseniuskyrkan   söndag 18 juli 2004

Förneka dig själv - glädje? - Berth Löndahl - KUS konferens Lerberget

Lyssna nu

Ljud Roseniuskyrkan   lördag 17 juli 2004

Använda tiden rätt - om prioriteringar KUS konferens Lerberget

Lyssna nu

Ljud Roseniuskyrkan   lördag 17 juli 2004

Mission - ett misstag? - Henrik Birgersson - KUS konferens 2004 Lerberget

Lyssna nu