SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 416 ljudklipp från 2 906 talare

Undervisning av Thomas Arvidsson, 62 ljudklipp

Pastor i Aneby Baptistförsamling

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 2 juni 2019

Nej, nej Herre!

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 12 maj 2019

Gud är större - om mystikens plats i kristen tro

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 27 januari 2019

Jesus skapar tro

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 13 januari 2019

Andens gåvor - profetiskt tal

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 16 december 2018

Israel - i ljuset av korset

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 25 november 2018

Domens dag - rättvisans dag

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 4 november 2018

Helgon - att leva i uppdraget

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 7 oktober 2018

Gåvan att skilja mellan andar

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 12 augusti 2018

Andens gåvor - introduktion

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 8 juli 2018

Goda nyheter till de fattiga

Lyssna nu