SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

173 anslutna kyrkor, 22 712 ljudklipp från 3 168 talare

Undervisning av Daniel Ernvik, 221 ljudklipp

Utbildad vid Teologiska Högskolan, Stockholm. Har tjänat i flera Missions- och Pingstförsamlingar.

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 19 september 2021

Genom döden till livet

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   torsdag 16 september 2021

Bibelstudium - Del 1

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 5 september 2021

Psalm 95

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 20 juni 2021

Malaki 7:18-20

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 6 juni 2021

Att leva vid källan

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 4 april 2021

Han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   fredag 2 april 2021

Han utgavs för våra synders skull

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 24 januari 2021

Att vandra med Jesus

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 27 december 2020

Isaks hustru - Del 1

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 27 december 2020

Isaks hustru - Del 2

Lyssna nu