SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

167 anslutna kyrkor, 20 204 ljudklipp från 2 887 talare

Undervisning av Folke Elowsson, 1 ljudklipp

Rektor på Manillaskolan för döva

Ljud Roseniuskyrkan   söndag 24 oktober 1971

Förvaltarskap och redovisning - 20e sönd e Trefaldighet

Lyssna nu