SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

178 anslutna kyrkor, 25 611 ljudklipp från 3 450 talare

Undervisning av Albin Karlsson, 28 ljudklipp

Ljud Pingst Västerås   söndag 22 januari 2023

predikan

Lyssna nu

Ljud Pingst Västerås   söndag 20 november 2022

Sända som Jesus

Lyssna nu

Ljud Pingst Västerås   söndag 30 oktober 2022

Jesus närvaro skingrar mörkret

Lyssna nu

Ljud Pingst Västerås   söndag 14 augusti 2022

predikan

Lyssna nu

Ljud Pingst Västerås   söndag 23 januari 2022

Dårskap & Vishet

Lyssna nu

Ljud Pingst Västerås   söndag 2 januari 2022

Nattvardsfirande

Lyssna nu

Ljud Pingst Västerås   söndag 26 september 2021

Jesus & din glädje

Lyssna nu

Ljud Pingst Västerås   söndag 25 april 2021

När känslorna styr. 3/3

Lyssna nu

Ljud Pingst Västerås   söndag 21 februari 2021

Vägar framåt

Lyssna nu

Ljud Pingst Västerås   söndag 6 december 2020

Adventspredikan

Lyssna nu