SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

181 anslutna kyrkor, 27 858 ljudklipp från 3 701 talare

Undervisning från Bergslagskyrkan i Nora, 216 ljudklipp

Bergslagskyrkan bildades 2008, av de två församlingarna Filadelfia och Nora Baptistförsamling. Samarbetar med EFK och Pingst.

https://bergslagskyrkan.se

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   söndag 12 februari 2023

Predikan söndag 12 februari. Sören Perder. Matt 6:9-13. Låt Ditt rike komma.

Lyssna nu

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   söndag 5 februari 2023

Predikan söndag 5 februari. Andreas Collin.

Lyssna nu

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   måndag 30 januari 2023

Predikan söndag 29 janruari. Gustav Ekdahl. "En blind mans rop efter Jesus" Markus 10:46-52

Lyssna nu

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   söndag 15 januari 2023

Predikan söndag 15 januari. Andreas Collin.

Lyssna nu

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   söndag 8 januari 2023

Predikan söndag 8 januari. Sören Perder: "Nåden kommer före", Luk 19:1-10

Lyssna nu

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   söndag 18 december 2022

Predikan söndag 18 December. Anna Lennartsson: "Jesus Krist - hörnsten är", 1 Kor 3:1-17

Lyssna nu

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   söndag 11 december 2022

Predikan söndag 11 december. Per-Anders Ekman: "Vägröjare"

Lyssna nu

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   tisdag 29 november 2022

Predikan söndag 20 november. Andreas Collin: Hab 3:2.

Lyssna nu

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   söndag 6 november 2022

Predikan söndag 6 november. Sören Perder: "Med blicken på Jesus", Heb 12:1-3, 12-13. Heb 2.10-13.

Lyssna nu

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   torsdag 3 november 2022

Predikan söndag 30 oktober. Per-Anders Ekman: "Trösteord från Trösteboken" Jes 40.

Lyssna nu