SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

164 anslutna kyrkor, 19 962 ljudklipp från 2 849 talare

Ljud Svenska kyrkan Mölndal   fredag 17 januari 2020 kl 16:27

Svenska kyrkan Mölndal Föredrag av Jonna Bornemark

Föreläsning med Jonna Bornemark
STENSJÖKYRKAN 17 JANUARI KL 15

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Vi kan idag därför tala om ett pedanternas världsherravälde.

I Det omätbaras renässans gör filosofen Jonna Bornemark just det. I boken tar hon sig an allt från vårdkris och New public management till vår syn på konst och religion. Med hjälp av tre renässansfilosofer visar hon på möjliga utvägar till ett mer humanistiskt, levande och rent av magiskt liv.

Besöket av Jonna Bornemark är ett samarbete med Föreningen Narrativ Medicin. Eftermiddagen ordnas av Svenska kyrkan Mölndal. 
Jonna Bornemark är docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap. Hennes senaste bok är Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde
(Volante, 2018)

Loading the player...

Direktlänk till ljudfil (20 MB)