SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

183 anslutna kyrkor, 28 544 ljudklipp från 3 775 talare

Ljud Immanuelskyrkan Jönköping   söndag 14 april 2024

Den goda herden

Lyssna nu

Ljud Husbykyrkan   söndag 14 april 2024

Hopp för de fångna

Lyssna nu

Ljud Södertälje Pingstförsamling   söndag 14 april 2024

Tjäna Gud med sin persondlighet

Lyssna nu

Ljud Södertälje Pingstförsamling   söndag 14 april 2024

Tjäna Gud med sin persondlighet

Lyssna nu

Ljud Söderhöjdskyrkan   söndag 14 april 2024

Att känna igen rösten

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Karlshamn   söndag 14 april 2024 kl 12:22

Guds härlighet

Lyssna nu

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 14 april 2024

Vem får ära

Lyssna nu

Ljud Marieborgskyrkans Församling   söndag 14 april 2024

Den gode herden

Lyssna nu

Ljud Bottnaryds och Ryds Alliansförsamlingar   söndag 14 april 2024

Predikan av Martin Ström Bottnaryds Allianskyrka 2024-04-14

Lyssna nu

Ljud Vrigstad Missionskyrka   söndag 14 april 2024

Den gode herden

Lyssna nu