SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

131 anslutna kyrkor, 13 913 ljudklipp från 2 400 talare

Undervisning från Johannebergs församling, 346 ljudklipp

Johannebergs församling är en församling inom Svenska kyrkan i Göteborg och består av de två kyrkorna Buråskyrkan och Johannebergskyrkan.

http://www.svenskakyrkan.se/johanneberg/

Ljud Johannebergs församling   söndag 25 februari 2018

2 sön i fastan - Buråskyrkan, Jakobs liv

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 18 februari 2018

1 sön i fastan - Buråskyrkan, Hagar i öknen

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 18 februari 2018

Sökandegudstjänst: "Bli uppfylld av den Helige Ande" - Johannebergskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 18 februari 2018

1 sön i fastan - Johannebergskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   onsdag 14 februari 2018

Askonsdagsmässa - Buråskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   onsdag 14 februari 2018

Askonsdagsmässa - Johannebergskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 11 februari 2018

Fastlagssöndagen - Buråskyrkan, 1 Kor 13

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 11 februari 2018

Fastlagssöndagen - Johannebergskyrkan

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   onsdag 7 februari 2018

Onsdagsmässa 7 feb - Buråskyrkan, Liknelsen om sådden

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 4 februari 2018

Kyndelsmässodagen - Johannebergskyrkan

Lyssna nu