SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

177 anslutna kyrkor, 24 320 ljudklipp från 3 317 talare

Undervisning av Robin Eklind, 11 ljudklipp

Fd Ungdomsledare i Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling. Studerande vid bibelskola i Redding, California.

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 3 april 2022

Strömmen från Himlen

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 5 maj 2019

Kraften i ett gott minne

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 7 maj 2017

Kyrkan som familj

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 6 mars 2016

För den här världens skull

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 27 september 2015

Fri från fruktan

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Karlskoga   söndag 7 juni 2015

Gudstjänst Predikan Robin Eklind

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 8 februari 2015

Himmelsk medborgare

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 23 november 2014

Guds ords skapande kraft

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 14 september 2014

50 dagar av förvandling - kroppslig hälsa

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 15 juni 2014

Att tillbe som en kropp

Lyssna nu