SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

170 anslutna kyrkor, 21 467 ljudklipp från 3 006 talare

Undervisning av Krister Liljegren, 82 ljudklipp

Pastor och föreståndare i Missionkyrkan Lidköping

Ljud Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping   söndag 17 januari 2021

Bröllopet i Kana - vikten av goda andliga vanor

Lyssna nu

Ljud Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping   söndag 20 december 2020

Guds rike är nära

Lyssna nu

Ljud Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping   söndag 18 oktober 2020

Trons kraft

Lyssna nu

Ljud Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping   söndag 4 oktober 2020

Änglar

Lyssna nu

Ljud Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping   söndag 12 april 2020

Jesus är uppstånden - Påskdagens andra gudstjänst

Lyssna nu

Ljud Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping   söndag 12 april 2020

Jesus är uppstånden - Påskdagens första gudstjänst

Lyssna nu

Ljud Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping   söndag 9 februari 2020

Nåd

Lyssna nu

Ljud Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping   söndag 2 februari 2020

De troendes gemenskap (Apg 2:42-46)

Lyssna nu

Ljud Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping   söndag 12 januari 2020

Guds hus 2

Lyssna nu

Ljud Lidköpings Missionsförsamling/Missionskyrkan Lidköping   söndag 5 januari 2020

Guds hus

Lyssna nu