SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

131 anslutna kyrkor, 13 873 ljudklipp från 2 397 talare

Undervisning av Martin Hårsmar, 22 ljudklipp

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 7 januari 2018

Omvändelse

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 3 september 2017

Nattvarden - En kallelse till gemenskap

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 6 augusti 2017

Det moraliska Gudsargumentet

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 16 april 2017

Graven är tom

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 9 april 2017

Hörnstenen

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 25 december 2016 kl 07:00

Julotta -Tänker du följa Honom?

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 30 oktober 2016 kl 16:00

Synd, och att vara en syndare

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 2 oktober 2016 kl 16:00

Herrens måltid

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 21 februari 2016

Vad är det att vara kyrka/församling?

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 13 december 2015

Livets söndag

Lyssna nu