SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

136 anslutna kyrkor, 15 518 ljudklipp från 2 576 talare

Undervisning av Inger Rosdahl, 35 ljudklipp

Ljud Pingstkyrkan Mölndal   söndag 19 augusti 2018

Det tveeggade svärdet och trons vila (Hebr 4)

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Mölndal   söndag 11 mars 2018

I Faderns famn (Johannesevangeliet)

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Mölndal   söndag 31 december 2017

Ge inte upp! Ser du ljuset?

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Mölndal   söndag 17 december 2017

Dagen är nära (Rom 13)

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Mölndal   söndag 15 oktober 2017

Guds eviga kärlek

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Mölndal   söndag 20 augusti 2017

Idealbild eller relation?

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Mölndal   söndag 19 februari 2017

Andens frukt – Ödmjukhet, Trofasthet

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Mölndal   söndag 12 februari 2017

Att följa Jesus i väntan på en ny värld (TV-gudstjänst)

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Mölndal   söndag 4 september 2016

Lyft blicken! - Om andlig utmattning (Jes 40)

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Mölndal   söndag 31 juli 2016

Vår nollpunkt, Guds startpunkt

Lyssna nu