SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

183 anslutna kyrkor, 28 571 ljudklipp från 3 779 talare

Undervisning av Rob Mazza, 1 ljudklipp

Ljud Församlingen Mötesplatsen   söndag 9 juni 2024

Andligt föräldraskap (predikan på engelska)

Lyssna nu