SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

183 anslutna kyrkor, 28 571 ljudklipp från 3 779 talare

Undervisning av Viktoria Öhrvall, 1 ljudklipp

Ljud Södertälje Pingstförsamling   söndag 7 april 2024

Vem är jag att tjäna?

Lyssna nu