SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

181 anslutna kyrkor, 27 860 ljudklipp från 3 702 talare

Undervisning av Josef Eriksson, 1 ljudklipp

Ljud Mälarökyrkan   söndag 12 november 2023

Strävan. lidande och ödmjukhet - Filipperbrevet 1:27-2:11

Lyssna nu