SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

180 anslutna kyrkor, 26 437 ljudklipp från 3 535 talare

Undervisning av joanna simonsson, 2 ljudklipp

Pastor

Ljud Brokyrkan i Borås   söndag 21 maj 2023

Den Gode Herden

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   torsdag 6 april 2023

Att betjäna varandra i kärlek

Lyssna nu