SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

177 anslutna kyrkor, 24 883 ljudklipp från 3 373 talare

Undervisning av Mattihijs Klomp, 1 ljudklipp

Ljud Vänersborgs baptistförsamling   söndag 26 juni 2022

Jesu möte med den blindemannen

Lyssna nu