SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

181 anslutna kyrkor, 27 858 ljudklipp från 3 701 talare

Undervisning av Lisa Fredlund, 13 ljudklipp

Ljud Församlingen Mötesplatsen   söndag 24 september 2023

Församlingen, en gemenskap för den här världens skull

Lyssna nu

Ljud Församlingen Mötesplatsen   söndag 24 september 2023

Vi är mer än vad vi har blivit, församlingen

Lyssna nu

Ljud Bottnaryds och Ryds Alliansförsamlingar   söndag 6 augusti 2023

Bottnarydskonferensen 2023, söndag 10:00 - Predikan av Lisa Fredlund

Lyssna nu

Ljud Bottnaryds och Ryds Alliansförsamlingar   lördag 5 augusti 2023

Bottnarydskonferensen 2023, lördag 19:00 - Predikan av Lisa Fredlund

Lyssna nu

Ljud Bottnaryds och Ryds Alliansförsamlingar   lördag 5 augusti 2023

Bottnarydskonferensen 2023, lördag 16:30 - Bibelstudie med Lisa Fredlund

Lyssna nu

Ljud Församlingen Mötesplatsen   söndag 23 april 2023

Ett samtal om bön

Lyssna nu

Ljud Församlingen Mötesplatsen   söndag 26 mars 2023

VÄGAR TILL GLÄDJE - SALIGPRISNINGARNA I VÅR TID "Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket." Matt 5:10

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 29 januari 2023

Att bli buren - exkl. utdrag ur filmen The Chosen

Lyssna nu

Ljud Församlingen Mötesplatsen   söndag 13 november 2022

Trosbekännelsen - kyrka och församling

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 4 september 2022

Hopp & Framtidstro

Lyssna nu