SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

180 anslutna kyrkor, 26 945 ljudklipp från 3 615 talare

Undervisning av Danai Gabre, 12 ljudklipp

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 30 juli 2023

MOD - att leva i Babylon, en vandring med Daniel

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   onsdag 15 mars 2023

Jesus och Lagen - Bibelkväll

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 22 januari 2023

MOD- Att hantera frestelser

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 13 november 2022

Andens Frukt - Kärlek

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   torsdag 29 september 2022

Vem Du är i tron på Jesus Kristus - Bibelkväll

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 31 juli 2022

Att vänta på Gud

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   onsdag 6 april 2022

Jesus - Enligt Lukasevangeliet Bibelkväll

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 6 mars 2022

Att höra och lyda Guds röst

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 19 december 2021

Maria - Trons överlåtelse

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 24 oktober 2021 kl 22:17

Historiens Gud - Mose - Trons ödmjukhet

Lyssna nu