SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

171 anslutna kyrkor, 21 966 ljudklipp från 3 091 talare

Undervisning av Ali Hector, 1 ljudklipp

Predikant Bibeltrogna Vänner

Ljud Roseniuskyrkan   fredag 7 juni 1974

Översteprästens nya kläder - BV:s årsmöte 1974

Lyssna nu