SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

183 anslutna kyrkor, 28 545 ljudklipp från 3 775 talare

Undervisning av Folke Elowsson, 1 ljudklipp

Rektor på Manillaskolan för döva

Ljud Roseniuskyrkan   söndag 24 oktober 1971

Förvaltarskap och redovisning - 20e sönd e Trefaldighet

Lyssna nu