SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

148 anslutna kyrkor, 17 678 ljudklipp från 2 783 talare

Undervisning av Jan Eckerdal, 1 ljudklipp

Ljud Hjortensbergskyrkan   söndag 10 februari 2019

Guds överraskande närvaro i våra liv (Luk 2:22-40)

Lyssna nu