SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

147 anslutna kyrkor, 17 188 ljudklipp från 2 740 talare

Undervisning av Jan Eckerdal, 1 ljudklipp

Ljud Hjortensbergskyrkan   söndag 10 februari 2019

Guds överraskande närvaro i våra liv (Luk 2:22-40)

Lyssna nu