SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

182 anslutna kyrkor, 28 268 ljudklipp från 3 750 talare

Undervisning av Mirjam Lundgren, 35 ljudklipp

Pastor i Smyrnaförsamlingen Habo

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 31 mars 2024

Jesus Lever

Lyssna nu

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 5 november 2023

Jesus vårt hop

Lyssna nu

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 10 september 2023

Det har betydelse åt vilket håll vi tittar

Lyssna nu

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 20 augusti 2023

Herren vår tillflykt

Lyssna nu

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 11 juni 2023

Vi gör det tillsammans

Lyssna nu

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 30 april 2023

Gud leder

Lyssna nu

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 29 januari 2023

Bönen. Din ratt eller reservhjul?

Lyssna nu

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 6 november 2022

Är det kört eller?

Lyssna nu

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 2 oktober 2022

Om nattvarden

Lyssna nu

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 4 september 2022

Vad du gjort mot en av mina minsta, det har du gjort mot mig

Lyssna nu