SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

146 anslutna kyrkor, 16 854 ljudklipp från 2 703 talare

Undervisning av Annette Valdemarsson, 1 ljudklipp

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   söndag 10 juni 2018

Om var kristna söker sin identitet - i andra människor eller i Gud?

Lyssna nu