SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

178 anslutna kyrkor, 25 927 ljudklipp från 3 478 talare

Undervisning av Jessica Cehlin, 57 ljudklipp

Pastor i Korskyrkan Stockholm

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 12 februari 2023

Vår identitet - Präster

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 22 januari 2023

Vår identitet - Guds barn

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 1 januari 2023

Nytt år - Inget är omöjligt för Gud

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 20 november 2022

Anden - Min Hjälpare

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 16 oktober 2022

Anden - Min matchmaker

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 18 september 2022

Jesus - Min trygghet

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 28 augusti 2022

Jesus - Min älskade

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 23 januari 2022

Kärleken övervinner - Skam

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 31 oktober 2021

Vandra i ljuset - Leva i sanning

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 29 augusti 2021

Välkommen - Till Jesus

Lyssna nu