SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

183 anslutna kyrkor, 28 475 ljudklipp från 3 768 talare

Undervisning av Thomas Granath, 9 ljudklipp

gästtalare i Bankeryds MFS

Ljud Vänersborgs baptistförsamling   söndag 14 april 2024

Det finns alltid hopp!

Lyssna nu

Ljud Vänersborgs baptistförsamling   söndag 13 augusti 2023

Ps 23; om den GODE Herden!

Lyssna nu

Ljud Vänersborgs baptistförsamling   söndag 16 april 2023

Var tacksamma

Lyssna nu

Ljud Värne Alliansförsamling   söndag 2 april 2023

Frimodighet

Lyssna nu

Ljud Vänersborgs baptistförsamling   söndag 15 januari 2023

Tag emot den helige Ande!

Lyssna nu

Ljud Vänersborgs baptistförsamling   söndag 2 oktober 2022

Kallad till frihet!

Lyssna nu

Ljud Värne Alliansförsamling   söndag 3 april 2022

Försonaren hörnstenen-Jesus Kristus

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Eksjö   söndag 17 oktober 2021

"Bön, Helig Ande, Guds ord"_"Tillsammans". Predikan av Evert Kullberg

Lyssna nu

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 24 juli 2016

Gud ger mer!

Lyssna nu