SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

174 anslutna kyrkor, 23 137 ljudklipp från 3 209 talare

Undervisning av Ingemar Karlsson, 14 ljudklipp

En uppskattad förkunnare som är medlem i Pingst Åsenhöga - Marieholm, där han tidigare varit pastor. Har även tidigare tjänat som Pastor och evangelist i flera församlingar.

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 29 augusti 2021

Ingemar Karlsson

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 1 december 2019 kl 10:00

Första advent

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 11 augusti 2019

Naturlig tro

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 28 april 2019 kl 11:00

Efter uppståndelsen

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 2 december 2018 kl 10:00

Första advent

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 16 september 2018 kl 11:00

Gud har en uppgift som passar för dig

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 19 november 2017

Ditt liv har en mening

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 18 juni 2017

Från tro till tro

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 1 januari 2017

Psalm 121

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 13 november 2016

Inget är som väntans tider

Lyssna nu