SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

0 anslutna kyrkor, ljudklipp från talare

Undervisning av Ingemar Karlsson, 19 ljudklipp

En uppskattad förkunnare som är medlem i Pingst Åsenhöga - Marieholm, där han tidigare varit pastor. Har även tidigare tjänat som Pastor och evangelist i flera församlingar.

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 15 oktober 2023

Vi får vara med

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 1 januari 2023

Nyårsdagen

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 30 oktober 2022

Ingemar Karlsson

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 14 augusti 2022

Ingemar Karlsson

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 2 januari 2022

Ingemar Karlsson

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 29 augusti 2021

Ingemar Karlsson

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 1 december 2019 kl 10:00

Första advent

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 11 augusti 2019

Naturlig tro

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 28 april 2019 kl 11:00

Efter uppståndelsen

Lyssna nu

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 2 december 2018 kl 10:00

Första advent

Lyssna nu