SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

136 anslutna kyrkor, 15 523 ljudklipp från 2 577 talare

Undervisning från Klockargårdskyrkan, 25 ljudklipp

En trippelansluten församling med 350 medlemmar. Tillhör Pingst, Allians och EFK.

http://www.klockargardskyrkan.se

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 21 oktober 2018

Varje ord som utgår ur Guds mun

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 23 september 2018 kl 11:38

Till den som sitter på tronen

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 2 september 2018

Efter murens fall

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 12 augusti 2018

Girighet och givmildhet

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 15 juli 2018 kl 11:07

Tro, hopp och kärlek

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 8 juli 2018

Det som tillhör Gud och det som tillhör kejsaren

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 10 juni 2018

Två rop. Markus 10:46-11:11

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 13 maj 2018

Markus 10:1-31

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 6 maj 2018

De minsta

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 8 april 2018

Jag tror, eller? Markus 9:14-29

Lyssna nu