SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 433 ljudklipp från 2 912 talare

Undervisning av Sergey Semenjuk, 6 ljudklipp

Pastor och ledare för Weplus i Ukraina

Ljud Pingstförsamlingen i Lindesberg   onsdag 10 juli 2019

Bönen och bibeln

Lyssna nu

Ljud Citykyrkan Örebro   söndag 24 mars 2019

God is on your side

Lyssna nu

Ljud Citykyrkan Örebro   söndag 22 juli 2018

Besök av Serhiy Semenyuk

Lyssna nu

Ljud Citykyrkan Örebro   söndag 17 juli 2016

Besök av Serhiy Semenyuk

Lyssna nu

Ljud Citykyrkan Örebro   söndag 20 mars 2016

Who's word are you going to believe?

Lyssna nu