SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

163 anslutna kyrkor, 19 930 ljudklipp från 2 844 talare

Undervisning av David Duveskog, 61 ljudklipp

Pastor, Betel, Runemo

Ljud Betel, Runemo   söndag 1 mars 2020 kl 11:00

Ge inte upp

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 5 januari 2020 kl 11:00

Guds hus

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 3 november 2019 kl 11:00

Vårt evighetshopp

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 28 juli 2019 kl 11:00

Livets grubblerier och mening

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   fredag 12 juli 2019 kl 15:00

Ge inte upp!

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 10 mars 2019 kl 11:00

Gamla testamentets skuggbilder

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 27 januari 2019 kl 11:00

Förvaltarskap

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 25 november 2018 kl 11:00

Domsöndagen

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 7 oktober 2018 kl 11:00

I Paulus fotspår

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 9 september 2018 kl 11:00

Tryggheten under den högstes beskydd

Lyssna nu