SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 417 ljudklipp från 2 907 talare

Undervisning av David Duveskog, 64 ljudklipp

Pastor, Betel, Runemo

Ljud Betel, Runemo   söndag 17 maj 2020 kl 11:00

I dödsskuggans dal

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 19 april 2020 kl 11:00

Påskens vittnen - inga sagor, inga fabler

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 22 mars 2020 kl 11:00

Under blodsbestänkta dörrposter

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 1 mars 2020 kl 11:00

Ge inte upp

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 5 januari 2020 kl 11:00

Guds hus

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 3 november 2019 kl 11:00

Vårt evighetshopp

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 28 juli 2019 kl 11:00

Livets grubblerier och mening

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   fredag 12 juli 2019 kl 15:00

Ge inte upp!

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 10 mars 2019 kl 11:00

Gamla testamentets skuggbilder

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 27 januari 2019 kl 11:00

Förvaltarskap

Lyssna nu