SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

178 anslutna kyrkor, 25 323 ljudklipp från 3 424 talare

Undervisning av Johannes Heule, 1 ljudklipp

Missionssekreterare ELM. Studerat Missionsvetenskap Dansk Bibelinstitut. Bosatt Lund

Ljud Roseniuskyrkan   söndag 18 september 2022

Enheten i Kristus - 14 sönd e. Trefaldighet

Lyssna nu