SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 523 ljudklipp från 2 924 talare

Undervisning av Mathias Demetriades, 1 ljudklipp

Ljud Hjortensbergskyrkan   söndag 24 maj 2020

Frid med Gud, sig själv och sina medmänniskor

Lyssna nu