SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

167 anslutna kyrkor, 20 205 ljudklipp från 2 887 talare

Undervisning av Ali Hector, 1 ljudklipp

Predikant Bibeltrogna Vänner

Ljud Roseniuskyrkan   fredag 7 juni 1974

Översteprästens nya kläder - BV:s årsmöte 1974

Lyssna nu