SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 529 ljudklipp från 2 925 talare

Undervisning av Staffan Jenemark, 2 ljudklipp

Ljud Hagakyrkan Habo   söndag 24 november 2019

Missionspredikan

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 27 oktober 2019

Vägen fram till att bli internationell arbetare

Lyssna nu