SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 431 ljudklipp från 2 912 talare

Undervisning av Otto Ernvik, 1 ljudklipp

Ljud Ansgarsförsamlingen i Västerås   söndag 13 oktober 2019

Mission

Lyssna nu