SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

167 anslutna kyrkor, 20 203 ljudklipp från 2 887 talare

Undervisning av Mikael Järlestrand, 1 ljudklipp

Ljud Värne Alliansförsamling   söndag 19 maj 2019

Att möta Gud, ansikte mot ansikte

Lyssna nu