SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 523 ljudklipp från 2 924 talare

Undervisning av Jan Eckerdal, 2 ljudklipp

Ljud Hjortensbergskyrkan   söndag 5 juli 2020

Att söka en tro

Lyssna nu

Ljud Hjortensbergskyrkan   söndag 10 februari 2019

Guds överraskande närvaro i våra liv (Luk 2:22-40)

Lyssna nu