SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 500 ljudklipp från 2 921 talare

Undervisning av Fredric Crona, 4 ljudklipp

Fredric är från Älmhult och numera pastor i Lorensbergskyrkan Kalmar

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   tisdag 29 oktober 2019

Ge inte upp

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 27 oktober 2019

Ge inte upp

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 18 november 2018

Anden ger liv

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 14 januari 2018

Han har makt att göra allting nytt

Lyssna nu