SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 416 ljudklipp från 2 906 talare

Undervisning av Magnus Enström, 15 ljudklipp

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 28 juni 2020

Förlorad och återfunnen

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 24 maj 2020

Hjälparen kommer

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 29 mars 2020

Försonaren

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 12 januari 2020

Jesu dop

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 15 september 2019

Medmänniskan

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 30 juni 2019

Sackeus

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 5 maj 2019

Den gode herden

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 13 januari 2019

Jesu dop

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 23 september 2018

Rik inför Gud

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 22 juli 2018

Magnus Enström

Lyssna nu