SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 500 ljudklipp från 2 921 talare

Undervisning av Elin Ambjörnsson, 3 ljudklipp

Ljud Equmeniakyrkan Hestra   söndag 15 september 2019

Medmänniska

Lyssna nu

Ljud Equmeniakyrkan Hestra   söndag 7 oktober 2018

Den barmhärtige Samarien

Lyssna nu

Ljud Equmeniakyrkan Hestra   söndag 13 augusti 2017

Gudstjänst

Lyssna nu