SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 504 ljudklipp från 2 922 talare

Undervisning av Mikael Isacson, 25 ljudklipp

Kyrkoherde i Kungälv-Ytterby församling

Ljud Kastalakyrkan   torsdag 21 maj 2020

Herre över allting

Lyssna nu

Ljud Kastalakyrkan   söndag 26 april 2020 kl 10:00

Den gode herden

Lyssna nu

Ljud Kastalakyrkan   söndag 22 december 2019 kl 10:00

Herrens moder

Lyssna nu

Ljud Kastalakyrkan   söndag 3 november 2019 kl 10:00

Vårt evighetshopp

Lyssna nu

Ljud Kastalakyrkan   söndag 18 augusti 2019 kl 10:00

Goda förvaltare

Lyssna nu

Ljud Kastalakyrkan   söndag 21 juli 2019 kl 09:30

Sänd mig

Lyssna nu

Ljud Kastalakyrkan   söndag 31 mars 2019 kl 10:00

Livets bröd

Lyssna nu

Ljud Kastalakyrkan   söndag 10 februari 2019 kl 10:00

Sådd och skörd

Lyssna nu

Ljud Kastalakyrkan   måndag 24 december 2018 kl 23:30

Den heliga natten

Lyssna nu

Ljud Kastalakyrkan   söndag 9 september 2018 kl 10:00

Ett är nödvändigt

Lyssna nu