SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

167 anslutna kyrkor, 20 208 ljudklipp från 2 889 talare

Undervisning av Rikard Roitto, 4 ljudklipp

Pastor i Ekumeniakyrkan, Teol. dr, lektor i exegetisk teologi på THS.

Ljud Missionskyrkan i Linköping   söndag 4 november 2018

Vårt evighetshopp

Lyssna nu

Ljud Missionskyrkan i Linköping   söndag 17 juni 2018

Förlorad och återfunnen

Lyssna nu

Ljud Missionskyrkan i Linköping   söndag 24 september 2017

Vägen - Förvirringens och utforskandets väg

Lyssna nu

Ljud Missionskyrkan i Linköping   söndag 29 mars 2015

Vägen till korset

Lyssna nu