SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

168 anslutna kyrkor, 20 528 ljudklipp från 2 925 talare

Undervisning från Klockargårdskyrkan, 69 ljudklipp

En trippelansluten församling med 350 medlemmar. Tillhör Pingst, Allians och EFK.

http://www.klockargardskyrkan.se

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 19 juli 2020

Gläd er alltid i HERREN

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 22 mars 2020

I oroliga tider

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 15 mars 2020

Trofasthet

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 8 mars 2020

Vart är vi på väg?

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 23 februari 2020

1 Kor 1:1-9, Tre apekter på att vara kallad

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 9 februari 2020

Jesus om den helige Ande, sanningens Ande, Hjälparen

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 2 februari 2020

Uppenbarelsens Ljus

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 26 januari 2020

Vem styr mitt liv

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 5 januari 2020

Vänd ditt ansikte till den som vänt sitt ansikte till dig.

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 29 december 2019

Guds barn

Lyssna nu