SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

169 anslutna kyrkor, 20 984 ljudklipp från 2 972 talare

Undervisning från Klockargårdskyrkan, 72 ljudklipp

En trippelansluten församling med 350 medlemmar. Tillhör Pingst, Allians och EFK.

http://www.klockargardskyrkan.se

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 20 september 2020

Vad ska man ha sin tilltro till?

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 13 september 2020

Guds kärlek och nåd

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 23 augusti 2020

Tro och liv

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 19 juli 2020

Gläd er alltid i HERREN

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 22 mars 2020

I oroliga tider

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 15 mars 2020

Trofasthet

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 8 mars 2020

Vart är vi på väg?

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 23 februari 2020

1 Kor 1:1-9, Tre apekter på att vara kallad

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 9 februari 2020

Jesus om den helige Ande, sanningens Ande, Hjälparen

Lyssna nu

Ljud Klockargårdskyrkan   söndag 2 februari 2020

Uppenbarelsens Ljus

Lyssna nu