SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

167 anslutna kyrkor, 20 210 ljudklipp från 2 889 talare

Ljud Ebeneser Söråker   torsdag 1 januari 1987

Gustav Uppgård

Gustav Uppgård är en av församlingens tidigare pastorer. Predikan utgår från Jesu ord i Matt 28:20 "Jag är med er alla dagar".

Originalinspelningen är gjord på en kassettbandspelare utan direkt koppling till ljudanläggningen. Det gör att filen innehåller mycket brus. Konverteringen har gjorts från ett kassettdäck till en ZOOM H1n och viss efterbearbetning i Audacity främst med en kompressor.

Loading the player...

Direktlänk till ljudfil (21 MB)