SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

147 anslutna kyrkor, 17 647 ljudklipp från 2 781 talare

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 26 maj 2019

Löftets berg, Nebo

Lyssna nu

Ljud Huskvarna Allianskyrka   söndag 26 maj 2019

Konfirmations Predikan - Ingemar Sunbring

Lyssna nu

Ljud Citykyrkan Örebro   söndag 26 maj 2019

Hur vårdar man en själ?

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Stockholm   söndag 26 maj 2019

Ett sänt folk - Olika fiskdammar

Lyssna nu

Ljud Södertälje Pingstförsamling   söndag 26 maj 2019

Att välja glädjen - Filipperbrevet 3 (dålig kvalite på inspelning)

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Alingsås   söndag 26 maj 2019

Gudstjänst 2019-05-26

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Karlskoga   söndag 26 maj 2019

Gudstjänst Predikan Stefan W Sternmo tema: Profeten Haggai

Lyssna nu

Ljud Göteborgs baptistförsamling Tabernaklet   söndag 26 maj 2019 kl 11:00

En fruktbärande församling

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 26 maj 2019

Rättfärdighetens sol

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 26 maj 2019

Församlingen - En plats för Andens gåvor (1)

Lyssna nu